Objednávanie na ambulancii alergológie a klinickej imunológie

Pacientov na vyšetrenie objednávame. Objednávka na presne stanovaný deň a hodinu je BEZPLATNÁ. Ak pacient nie je objednaný, po dohode môže byť ošetrený, ale objednaní pacienti sú ošetrení prednostne. Prednostne sú aplikované injekcie, infúzie a vakcíny.

Akútne stavy ošetrujeme v priebehu daného dňa podľa aktuálneho klinického stavu pacienta. Objednať sa je možné osobne, alebo telefonicky (plánujeme aj možnosť objednať sa cez internet).

Objednať sa je možné aj mimo ordinačných hod. za jednorazový poplatok 12 Eur

Poplatky na ambulancii alergológie a klinickej imunológie

Pri prvom vyšetrení je jednorazový poplatok 5 Eur. Ide o solidárnu platbu, ktorá je využívaná na finančné krytie indikovaných vyšetrení nehradených z verejného zdravotníctva - fibroendoskopia, mikroskopické vyš. spúta a nosového sekrétu, expozičné kožné testy na vybrané lieky, orálne expozičné testy na lieky a potraviny,  pulzná oxymetria, EKG atď. Ide o vyšetrenia dôležité z hľadiska správneho určenia diagnózy, ktoré nám ale zdravotné poisťovne neuhrádzajú.Vďaka poplatu sú čakacie doby na prvé, alebo kontrolné vyšetrenie oproti iným ambulanciám oveľa kratšie. Tento poplatok účtujeme aj pacientom, ktorí neboli na kontrole dlhšie ako 3 roky.                                                                                                                                                                                 

Potvrdenie o účasti na vyšetrení 1 Eur.                                                                                                                                                                                                          

Lekárska správa pre sociálne a iné účely 5 Eur.                                                                                                                                                                                          

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť a cudzinci podľa platného ceníka  cca 50 Eur.

Pacienti prichádzajúci na prvé vyšetrenie a pacienti ktorí neboli na kontrole viac ako rok musia mať výmenný lístok od praktického lekára !