Čo ponúkame                                                                                                                                                                                                                                                             Ambulancia alergológie, imunológie a pľúcna amb.                                                                                                                                                                     

Sme špičkové, moderne vybavené zdravotnícke zariadenie s veľmi dobrou organizáciou práce. Čakacie doby v porovnaní s inými ambulanciami sú veľmi krátke, objednávame na presne stanovaný čas. Ide o amb. rodinného typu, kde v čakárni nájdete maximálne 2-3 pacientov.                                    

VYKONÁVAME komplexnú diagnostiku 1/ ALERGICKÝCH OCHORENÍ dýchacích ciest ( nádcha, astma, bronchitída, pneumopatie), kože ( ekzémy, žihľavky, iné dermatitídy alergického pôvodu) tráviaceho traktu ( alergické zápaly pažeráku, žalúdka, čriev, potravinové alergie). Patríme k najlepším a najskúsenejším pracoviskám pri diagnostike liekovej alergie. 2/ PORÚCH IMUNITY. 3/ PĽÚCNYCH OCHORENÍ. Využívame najmodernejšie diagnostiké postupy dostupné v rámci EU.  Disponujeme moderným zariadením na vyšetrenie funkcie pľúc. Vykonávame endoskopické vyšetrenie horných dýchacích ciest.  V náväznosti na diagnostiku zostavujeme pacientom individuálny liečebný plán, ktorý starostlivo monitorujeme a aktuálne upravujeme. Ako konziliár a externý zamestnanec OLÚTaRCH vo Vyšných Hágoch, zabezpečujeme plánovanú, alebo urgentnú hospitalizáciu v tomto, na Slovensku najšpičkovejšom pľúcnom zdravotníckom zariadení.