O nás

Sme ambulantné zdravotnícke zariadenie, ktoré je zaradené do zdravotníckej siete od júna 2003. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v nasledujúcich medicínskych odboroch:1/  ALERGOLÓGIA A KLINICKÁ IMUNOLÓGIA, 2/ PĽÚCNE CHOROBY A TUBERKULÓZA, 3/ VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO PRE DOSPELÝCH. Zdravotnú starostlivosť v uvedených odboroch zabezpečujeme prostredníctvom siete moderne vybavených ambulancií: Amb.alergológie a klnickej imunológie a pľúcnych chorôb v Kežmarku Hradská cesta 2 a na Štrbskom Plese v Zdravotnom stredisku. Amb. všeobecného lekárstva pre dospelých v Tatranskej Lomnici v Zdravotnom stredisku.                                                                                                                                                                            

Naše zdravotnícke zariadenie je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne UNION, Zdravotnej poisťovne DOVERA.                                                                                                                                                                          

LEKÁRI:  MUDr. Ivan Hlinka ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice. Má atestácie z odboru 1/ vnútorné lekárstvo,2/  tuberkulóza a pľúcne choroby, 3/ alergológia a lekárska imunológia. Aktívne hovorí anglicky a rusky. MUDr. Beáta Hlinková ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Má atestácie z odboru 1/ vnútorné lekárstvo,2/  tuberkulóza a pľúcne choroby, 3/ všeobecné lekárstvo pre dospelých. Hovorí anglicky, nemecky a rusky.                                                                                                                                            

ZDRAVOTNÉ SESTRY: Džadoňová Jana. Ambulancia alergológie a klinickej imunológiea respiračných chorôb.  Pavligová Mária. Ambulancia všeobecného lekárstva.